Dagelijkse archieven: 14 mei 2013


Na 30 jaar was het houtwerk aan ons huis op diverse plaatsten behoorlijk aan onderhoud toe. Ook het lood diende hier en daar vervangen te worden. Wij werden geattendeerd op twee mensen die dit prima zouden kunnen uitvoeren voor ons. […]